ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสาคร สพป. น่าน เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน สพป. พะเยา เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซ่าน สพป. สุโขทัย เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเทพาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย สพป. แพร่ เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ สพป. แพร่ เขต 1 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองลาน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สพป. พิษณุโลก เขต 1 90 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง สพป. เชียงราย เขต 2 90 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง 7  
11 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 90 ทอง 7  
12 โรงเรียนบ้านท่าสวาย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองตลับ สพป. สุโขทัย เขต 1 88 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านหัวเมือง สพป. ลำปาง เขต 3 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สพป. ลำปาง เขต 1 86 ทอง 15  
17 โรงเรียนท่าศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านท่ากกตาล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 85 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านสบเมย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านหนอง สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 17  
21 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 84 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 84 ทอง 21  
23 โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 21  
24 โรงเรียนวัดคลองข่อย สพป. พิจิตร เขต 2 84 ทอง 21  
25 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. ตาก เขต 1 84 ทอง 21  
26 โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 83 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. ลำปาง เขต 2 83 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านดงสีเสียด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบสาขาขุนก๋อง สพป. ลำพูน เขต 1 82 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก สพป. พิษณุโลก เขต 2 82 ทอง 28  
32 โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 82 ทอง 28  
33 โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) สพป. อุทัยธานี เขต 1 82 ทอง 28  
34 โรงเรียนราษฎร์อุทิศ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 81 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านดอนโพ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านปางงุ้น สพป. พะเยา เขต 1 80 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านสบแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง 35  
38 โรงเรียนบ้านแม่บอน สพป. ลำพูน เขต 2 80 ทอง 35  
39 โรงเรียนบ้านแม่อมลอง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 35  
40 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 35  
41 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สพป. กำแพงเพชร เขต 2 80 ทอง 35  
42 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ สพป. เชียงราย เขต 4 80 ทอง 35  
43 โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง 35  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน