ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. พิษณุโลก เขต 2 88.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาธิต สพป. กำแพงเพชร เขต 1 81.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 79.2 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 78.6 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 77.2 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 4 75.8 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) สพป. เชียงราย เขต 2 75.6 เงิน 10  
11 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี สพป. ลำพูน เขต 2 73.4 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านดอย สพป. เชียงราย เขต 3 73.2 เงิน 13  
14 โรงเรียนตชด.เบ็ดตี้ดูเมน สพป. พะเยา เขต 2 72.2 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านสันผักหวาน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย สพป. น่าน เขต 1 69.6 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ สพป. อุทัยธานี เขต 2 68.8 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68.6 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 68.2 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านกิ่วลม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 67.6 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 67.6 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64.8 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" สพป. พิจิตร เขต 2 63.6 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 63.4 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านสบลี สพป. ลำปาง เขต 3 62.4 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 61.8 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) สพป. พะเยา เขต 1 61.8 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 60.8 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 60.8 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป. ลำพูน เขต 1 60.8 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 60.8 ทองแดง 28  
32 โรงเรียนวัดท่าช้าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 60.8 ทองแดง 28  
33 โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง สพป. แพร่ เขต 2 60.6 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านพัฒนา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 60.6 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนวัดสามเงา สพป. ตาก เขต 1 60.4 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านวังพร้าว-สบเรียง สพป. ลำปาง เขต 2 60.2 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 60.2 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก สพป. สุโขทัย เขต 2 60.2 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนภัทรวิทยา สพป. ตาก เขต 2 60.2 ทองแดง 36  
40 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 60.2 ทองแดง 36  
41 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 60.2 ทองแดง 36  
42 โรงเรียนบ้านนาไพร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 60 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 60 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน