ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกวางตง สพป. สุโขทัย เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดคลองกระจง สพป. สุโขทัย เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดป่าเรไร สพป. พิจิตร เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพป. พิจิตร เขต 1 78 เงิน 5  
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ สพป. น่าน เขต 1 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล สพป. ตาก เขต 2 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป. แพร่ เขต 1 66 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 64 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ สพป. ลำปาง เขต 1 63 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 61 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 61 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 59 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 56 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี สพป. ลำพูน เขต 2 56 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน สพป. ลำปาง เขต 2 54 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านแม่เปา สพป. เชียงราย เขต 4 54 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนบ้านหนองเกิด สพป. ลำพูน เขต 1 52 เข้าร่วม 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน