ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดป่าเรไร สพป. พิจิตร เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) สพป. อุทัยธานี เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดปากพระ สพป. สุโขทัย เขต 1 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านราหุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนวังหวายวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกลางดง สพป. สุโขทัย เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า สพป. ตาก เขต 2 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 61 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 สพป. กำแพงเพชร เขต 2 50 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน