ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) สพป. พะเยา เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองช้าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านต้นส้าน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. สุโขทัย เขต 2 81 ทอง 5  
8 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 79 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองเมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 79 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน 8  
12 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา สพป. ลำพูน เขต 1 79 เงิน 8  
13 โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 77 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนประชานุเคราะห์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 75 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านดง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 74 เงิน 17  
19 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง สพป. ตาก เขต 2 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สพป. พิจิตร เขต 1 71 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 71 เงิน 21  
23 โรงเรียนวัดเขาสมุก สพป. นครสวรรค์ เขต 2 70 เงิน 23  
24 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านคลองกรวด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 69 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านต๋อม สพป. พะเยา เขต 1 69 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบ้านนายาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 69 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี สพป. ลำพูน เขต 2 0 เข้าร่วม  
29 โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า สพป. พิจิตร เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน