ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 85 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านหนองเมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด สพป. พิจิตร เขต 1 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านดง สพป. ลำพูน เขต 2 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนป้วยมิ้ง สพป. สุโขทัย เขต 2 74 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สพป. ตาก เขต 2 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านศาลาลาย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 66 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน