ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ สพป. พิษณุโลก เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองกรวด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเนินสง่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 79 เงิน 9  
11 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 79 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี สพป. ลำพูน เขต 2 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 12  
14 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 77 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านท่าชะอม สพป. อุทัยธานี เขต 2 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองริ้น สพป. พิจิตร เขต 1 70 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน