ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดคลองกระจง สพป. สุโขทัย เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" สพป. สุโขทัย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร สพป. ตาก เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. พิษณุโลก เขต 2 74 เงิน 8  
10 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านราหุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 72 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านคอดยาง สพป. อุทัยธานี เขต 1 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 71 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป. ตาก เขต 2 70 เงิน 15  

หมายเหตุ : เนื่องจากมีการแก้ไขคะแนน และโรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ 1 มารายตัวแต่ไม่เข้าร่วมแข่งขัน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน