ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สพป. อุทัยธานี เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก สพป. ลำพูน เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนเด่นไชยวิทยา สพป. แพร่ เขต 2 74 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 70 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน