ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยลาน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา สพป. พิจิตร เขต 1 85 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 85 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง 8  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 13  
15 โรงเรียนอุดมพัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง สพป. อุทัยธานี เขต 2 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 83 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง 16  
19 โรงเรียนบึงหญ้า สพป. สุโขทัย เขต 1 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพป. ตาก เขต 2 82 ทอง 19  
21 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา สพป. ลำปาง เขต 2 82 ทอง 19  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี สพป. เชียงราย เขต 4 80 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79 เงิน 24  
25 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ สพป. ลำปาง เขต 1 71 เงิน 26  
27 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 60 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 60 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน