ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สพป. ตาก เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกกร่าง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 85 ทอง 8  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย สพป. แพร่ เขต 1 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) สพป. พะเยา เขต 2 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป. พิษณุโลก เขต 2 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 75 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม สพป. แพร่ เขต 2 69 ทองแดง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน