ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่แนต สพป. ลำพูน เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดต้นไคร้ สพป. แพร่ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก สพป. ลำปาง เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองสัก สพป. ตาก เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสระแก้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสันคะยอม สพป. ลำพูน เขต 1 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน สพป. อุทัยธานี เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคุณแม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านผาแตน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง สพป. พิจิตร เขต 1 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบ่อกระปุง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านวังเลียง สพป. แพร่ เขต 2 84 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านสบปืน สพป. น่าน เขต 2 84 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านสบวาก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 11  
17 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84 ทอง 11  
18 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 84 ทอง 11  
19 โรงเรียนบ้านปุยคำ สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) สพป. เชียงราย เขต 3 83 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 83 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 83 ทอง 19  
23 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา สพป. อุทัยธานี เขต 1 83 ทอง 19  
24 โรงเรียนลำปางวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 83 ทอง 19  
25 โรงเรียนวัดสว่าง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83 ทอง 19  
26 โรงเรียนสิ่นหมิ่น สพป. พิษณุโลก เขต 1 83 ทอง 19  
27 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 83 ทอง 19  
28 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สพป. พิจิตร เขต 2 83 ทอง 19  
29 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านวังใหม่ สพป. ลำปาง เขต 3 82 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านสามหมื่น สพป. ตาก เขต 2 82 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ สพป. เชียงราย เขต 2 82 ทอง 29  
33 โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 82 ทอง 29  
34 โรงเรียนวัดตลิ่งชัน สพป. สุโขทัย เขต 2 82 ทอง 29  
35 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 1 82 ทอง 29  
36 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) สพป. พะเยา เขต 1 82 ทอง 29  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 81 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 2 81 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านสบยาง สพป. น่าน เขต 1 81 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านหัวรัง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 81 ทอง 37  
41 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 81 ทอง 37  
42 โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 80 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านเลี้ยว สพป. พะเยา เขต 2 80 ทอง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน