ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านปากตก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน 7  
10 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 7  
11 โรงเรียนวัดวังไคร้ สพป. พิจิตร เขต 2 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 76 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว สพป. แพร่ เขต 1 76 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป. พะเยา เขต 1 76 เงิน 12  
16 โรงเรียนบ้านแม่งูด สพป. เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 74 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านห้วยคอม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม สพป. พิษณุโลก เขต 2 73 เงิน 19  
21 โรงเรียนภูคาวิทยาคม สพป. น่าน เขต 2 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 71 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 70 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านสถาน สพป. น่าน เขต 1 69 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) สพป. พะเยา เขต 2 69 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก สพป. พิษณุโลก เขต 1 69 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 66 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 65 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 64 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองเกิด สพป. ลำพูน เขต 1 64 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 63 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง สพป. แพร่ เขต 2 62 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 61 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) สพป. สุโขทัย เขต 2 60 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 59 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน สพป. อุทัยธานี เขต 1 58 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 55 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 42 เข้าร่วม 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน