ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนามน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 91.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านก้อ สพป. น่าน เขต 1 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่หลู้ สพป. แพร่ เขต 2 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) สพป. พิษณุโลก เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 89.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบางแก้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 89.5 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 89.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง สพป. สุโขทัย เขต 2 88.25 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดคลองโนน สพป. พิจิตร เขต 1 88 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 87.75 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) สพป. พะเยา เขต 2 87.75 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 87.75 ทอง 14  
17 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 87.5 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านสุพรรณ สพป. แพร่ เขต 1 87.5 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87.25 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สพป. พิษณุโลก เขต 1 87.25 ทอง 19  
21 โรงเรียนขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 87 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 86.75 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ สพป. เชียงราย เขต 2 86.75 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง สพป. สุโขทัย เขต 1 86.5 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 86.5 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 86.5 ทอง 24  
27 โรงเรียนแม่วะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 86.5 ทอง 24  
28 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85.75 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 85.75 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85.5 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านบึงตะแบก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 85.25 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านปาง สพป. พะเยา เขต 1 85.25 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตาก เขต 2 85.25 ทอง 31  
34 โรงเรียนวัดสันคะยอม สพป. ลำพูน เขต 1 85.25 ทอง 31  
35 โรงเรียนบ้านอูตูม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สพป. พิจิตร เขต 2 85 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 84.75 ทอง 37  
38 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 84.75 ทอง 37  
39 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย สพป. ลำพูน เขต 2 84.75 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านปางตาไว สพป. กำแพงเพชร เขต 2 83.5 ทอง 41  
42 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83.5 ทอง 41  
43 โรงเรียนวัดศาลาแดง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 83.5 ทอง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน