ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสวนแตง สพป. พิจิตร เขต 1 85.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) สพป. สุโขทัย เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวาวี สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดวังแดง สพป. พิจิตร เขต 2 73.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 61.5 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 61 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ใจ สพป. พะเยา เขต 1 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านเวียงกือนา สพป. เชียงราย เขต 1 57.5 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร สพป. นครสวรรค์ เขต 1 57.5 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านโป่งสามขา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 56 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านเขานางต่วม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 54.5 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่สาย) สพป. เชียงราย เขต 3 54 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ สพป. สุโขทัย เขต 1 54 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนหวัวเฉียว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 53.5 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านวังหงส์ สพป. แพร่ เขต 1 52.5 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 52 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 51.5 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านโตก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 51 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป. ลำปาง เขต 3 49 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป. แพร่ เขต 2 48.5 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านบนนา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 48 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดวังสะแกง สพป. ลำพูน เขต 2 48 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 46.5 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ สพป. ตาก เขต 2 46 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 46 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 46 เข้าร่วม 24  
27 โรงเรียนต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 45.5 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 45.5 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 44.5 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 44.5 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก สพป. เชียงราย เขต 4 44.5 เข้าร่วม 29  
32 โรงเรียนบ้านเชียงแล-นาทราย สพป. น่าน เขต 2 42 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนสาธิต สพป. กำแพงเพชร เขต 1 42 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนบ้านยางโองนอก สพป. ตาก เขต 1 41.5 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนวัดทรายมูล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 41.5 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนบ้านหัวรัง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 40 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป. ลำพูน เขต 1 39.5 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ สพป. ลำปาง เขต 1 39.5 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนบ้านผาเยอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 39 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป. พะเยา เขต 2 39 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนบ้านซำหวาย สพป. พิษณุโลก เขต 2 37 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 36.5 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 36 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. น่าน เขต 1 33.5 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน