ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) สพป. ลำพูน เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันทราย สพป. เชียงราย เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 85 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดศรีดอก สพป. แพร่ เขต 2 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ สพป. สุโขทัย เขต 1 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป. พะเยา เขต 2 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนผาปังวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 79 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านไร่ดง สพป. ลำพูน เขต 1 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านบึงนาจาน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 74 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 72 เงิน 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 71 เงิน 24  
25 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 71 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71 เงิน 24  
27 โรงเรียนบ้านปางวุ้น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 70 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 27  
29 โรงเรียนวัดเนินมะคึก สพป. พิษณุโลก เขต 1 69 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 69 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนบ้านในสอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 68 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต 1 63 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) สพป. พิจิตร เขต 1 63 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 62 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 62 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนบ้านทุ่งแก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 58 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 55 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา สพป. ตาก เขต 1 53 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) สพป. อุทัยธานี เขต 1 49 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านแม่เทิน สพป. สุโขทัย เขต 2 49 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน