ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ สพป. อุทัยธานี เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิชัยวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านค่า สพป. พะเยา เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนโฆษิตวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 90 ทอง 4  
8 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น สพป. กำแพงเพชร เขต 2 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง 8  
11 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 2 80 ทอง 8  
12 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง 8  
13 โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 80 ทอง 8  
14 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 8  
15 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 80 ทอง 8  
16 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 70 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านผาฮาว สพป. พะเยา เขต 2 70 เงิน 16  
19 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 16  
20 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 70 เงิน 16  
21 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ สพป. อุทัยธานี เขต 2 70 เงิน 16  
22 โรงเรียนอนุบาลเถิน สพป. ลำปาง เขต 2 70 เงิน 16  
23 โรงเรียนเทพนารี สพป. แพร่ เขต 2 70 เงิน 16  
24 โรงเรียนเอกทวีวิทย์ สพป. เชียงราย เขต 3 70 เงิน 16  
25 โรงเรียนบ้านก่อ สพป. ลำปาง เขต 3 60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 60 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 60 ทองแดง 25  
29 โรงเรียนกวางตง สพป. สุโขทัย เขต 1 50 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 50 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. ตาก เขต 2 50 เข้าร่วม 29  
32 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ สพป. พิจิตร เขต 1 50 เข้าร่วม 29  
33 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 50 เข้าร่วม 29  
34 โรงเรียนบ้านดงคู่ สพป. สุโขทัย เขต 2 45 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 45 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 45 เข้าร่วม 34  
37 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 45 เข้าร่วม 34  
38 โรงเรียนจิรพิทยา สพป. ลำพูน เขต 2 35 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ สพป. ตาก เขต 1 35 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สพป. เชียงราย เขต 4 30 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 20 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 15 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 10 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 5 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน