ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแสนทองวิทยา สพป. น่าน เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงคู่ สพป. สุโขทัย เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพป. ตาก เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร สพป. ตาก เขต 1 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านต๋อม สพป. พะเยา เขต 1 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง 8  
12 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80 ทอง 8  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย สพป. น่าน เขต 1 70 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง สพป. พะเยา เขต 2 50 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป. เชียงใหม่ เขต 5 45 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 45 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองเงือก สพป. ลำพูน เขต 1 45 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนบ้านหินโง่น สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 45 เข้าร่วม 16  
20 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 45 เข้าร่วม 16  
21 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 45 เข้าร่วม 16  
22 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 40 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 40 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนบ้านแม่เทย สพป. ลำพูน เขต 2 40 เข้าร่วม 22  
25 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 40 เข้าร่วม 22  
26 โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 40 เข้าร่วม 22  
27 โรงเรียนวังพร้าววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 35 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านชายเคือง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 30 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 30 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 25 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) สพป. อุทัยธานี เขต 1 25 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนสระงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 20 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 20 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนบ้านร่องก๊อ – ม่วงคำ สพป. เชียงราย เขต 3 15 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านสุพรรณ สพป. แพร่ เขต 1 10 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 10 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนวัดมหาวนาราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 10 เข้าร่วม 35  
38 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 5 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน