ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดศรีดอก สพป. แพร่ เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 86 ทอง 5  
7 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง สพป. สุโขทัย เขต 1 77 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน