ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ สพป. ลำพูน เขต 1 84 ทอง 5  
7 โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนอุดมพัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 2 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองพระ สพป. พิจิตร เขต 1 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยผา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 76 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 76 เงิน 14  
17 โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา สพป. ตาก เขต 1 75 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านผาเวียง สพป. สุโขทัย เขต 2 75 เงิน 17  
20 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 75 เงิน 17  
21 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 75 เงิน 17  
22 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. เชียงราย เขต 4 75 เงิน 17  
23 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สพป. ตาก เขต 2 75 เงิน 17  
24 โรงเรียนรัฐราษฏร์สงเคราะห์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 72 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 72 เงิน 24  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 71 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง สพป. สุโขทัย เขต 1 68 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน