ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบรรพตวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) สพป. พะเยา เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนหัวเฉียว สพป. พิจิตร เขต 2 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 78 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 11  
14 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 78 เงิน 11  
15 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ สพป. ลำปาง เขต 1 78 เงิน 11  
16 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 78 เงิน 11  
17 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 75 เงิน 17  
19 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม สพป. ตาก เขต 1 75 เงิน 17  
20 โรงเรียนวัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” สพป. นครสวรรค์ เขต 1 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 71 เงิน 21  
22 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 65 ทองแดง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน