ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหนองพะยอม สพป. พิษณุโลก เขต 1 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. พะเยา เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 62 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน