ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 94.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากยาง สพป. พิษณุโลก เขต 2 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว สพป. กำแพงเพชร เขต 2 85.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดปรักรัก สพป. สุโขทัย เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 สพป. ตาก เขต 1 82.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตอง สพป. น่าน เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 81.4 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 80.2 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. สุโขทัย เขต 2 79.8 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78.6 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านลาดคื้อ สพป. พิษณุโลก เขต 3 78.2 เงิน 13  
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพป. พะเยา เขต 2 77.8 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 60 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านยางตะพาย สพป. พิจิตร เขต 1 60 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 60 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนวัดโพทะเล สพป. พิจิตร เขต 2 60 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน