ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 91.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป. สุโขทัย เขต 1 86.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) สพป. ลำพูน เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 83.8 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก สพป. พะเยา เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. พิษณุโลก เขต 2 77.4 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 74.6 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 68.4 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองเกิด สพป. ลำพูน เขต 1 65 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน