ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงสีเสียด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) สพป. พะเยา เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สพป. ลำปาง เขต 1 94 ทอง 5  
7 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาพูน สพป. แพร่ เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 91 ทอง 8  
11 โรงเรียนป่าตันวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 43 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 43 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนวัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) สพป. สุโขทัย เขต 2 43 เข้าร่วม 11  
14 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 42 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านก๊อ สพป. เชียงราย เขต 4 41 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 41 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” สพป. พิจิตร เขต 2 40 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 40 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนวัดบ้านก้อง สพป. ลำพูน เขต 1 39 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 39 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 39 เข้าร่วม 19  
22 โรงเรียนผดุงวิทย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 38 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 38 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนอัยยสิริ สพป. ลำพูน เขต 2 38 เข้าร่วม 22  
25 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 37 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 37 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 37 เข้าร่วม 25  
28 โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 37 เข้าร่วม 25  
29 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 37 เข้าร่วม 25  
30 โรงเรียนบ้านสบกอน สพป. น่าน เขต 2 36 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 35 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 35 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 35 เข้าร่วม 31  
34 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 35 เข้าร่วม 31  
35 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 34 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 33 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. ตาก เขต 2 33 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 32 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านต๋อม สพป. พะเยา เขต 1 32 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 31 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ สพป. พิจิตร เขต 1 31 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนมานิตวิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 31 เข้าร่วม 40  
43 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 28 เข้าร่วม 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน