ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนป่าตันวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านต๋อม สพป. พะเยา เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 79 เงิน 7  
9 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร สพป. ตาก เขต 1 79 เงิน 7  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 47 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 46 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 46 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านสุพรรณ สพป. แพร่ เขต 1 46 เข้าร่วม 12  
15 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 46 เข้าร่วม 12  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย สพป. น่าน เขต 1 45 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 45 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านห้วยโผ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 44 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 2 44 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว สพป. กำแพงเพชร เขต 2 43 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 43 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพป. ตาก เขต 2 43 เข้าร่วม 20  
23 โรงเรียนขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 41 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. อุทัยธานี เขต 1 41 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 41 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 41 เข้าร่วม 23  
27 โรงเรียนบ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 40 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) สพป. สุโขทัย เขต 2 40 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก สพป. ลำพูน เขต 1 40 เข้าร่วม 27  
30 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 40 เข้าร่วม 27  
31 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม สพป. อุทัยธานี เขต 2 40 เข้าร่วม 27  
32 โรงเรียนบ้านท่าม่าน สพป. พะเยา เขต 2 39 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนวัดห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 39 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ สพป. ลำปาง เขต 1 39 เข้าร่วม 32  
35 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 38 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนวัดเนินมะคึก สพป. พิษณุโลก เขต 1 37 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 35 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 34 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านในสอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 32 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านปาง สพป. ลำพูน เขต 2 31 เข้าร่วม 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน