ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดดอนจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง สพป. ตาก เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) สพป. เชียงราย เขต 2 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านวังใหม่ สพป. ลำปาง เขต 3 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 93 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านนาแหลม สพป. แพร่ เขต 1 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 3 92 ทอง 8  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง สพป. ลำปาง เขต 2 91 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองเสือ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 91 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น สพป. อุทัยธานี เขต 2 91 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป. พะเยา เขต 1 91 ทอง 10  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 91 ทอง 10  
16 โรงเรียนวัดกองทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 91 ทอง 10  
17 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สพป. ลำพูน เขต 1 91 ทอง 10  
18 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง 10  
19 โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย สพป. กำแพงเพชร เขต 1 91 ทอง 10  
20 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 90 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง สพป. พิจิตร เขต 2 90 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านลำคลองยาง สพป. สุโขทัย เขต 1 90 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านส้าน สพป. น่าน เขต 1 90 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 90 ทอง 20  
25 โรงเรียนบ้านเนินเวียง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 90 ทอง 20  
26 โรงเรียนบ้านแม่ลาน สพป. แพร่ เขต 2 90 ทอง 20  
27 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา สพป. น่าน เขต 2 89 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี สพป. พิษณุโลก เขต 2 89 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านริมลาว สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง 27  
31 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 89 ทอง 27  
32 โรงเรียนบ้านแปลงสี่ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 89 ทอง 27  
33 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89 ทอง 27  
34 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 89 ทอง 27  
35 โรงเรียนบ้านผาแตน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 88 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านวังบาล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 88 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ สพป. พิษณุโลก เขต 3 88 ทอง 35  
38 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) สพป. พะเยา เขต 2 88 ทอง 35  
39 โรงเรียนบ้านสบวาก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง 39  
40 โรงเรียนวัดคลองโนน สพป. พิจิตร เขต 1 87 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านวังเกษตร สพป. อุทัยธานี เขต 1 86 ทอง 41  
42 โรงเรียนวัดตลิ่งชัน สพป. สุโขทัย เขต 2 86 ทอง 41  
43 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) สพป. ลำปาง เขต 1 86 ทอง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน