ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป. สุโขทัย เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง สพป. เชียงราย เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดงซ่อม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านฟ้า สพป. น่าน เขต 1 82 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน