ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ สพป. พิษณุโลก เขต 3 95.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังโป่ง สพป. ลำปาง เขต 3 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกกไทร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 89.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพป. พะเยา เขต 2 89.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดปากน้ำ สพป. สุโขทัย เขต 2 88.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 88.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป. แพร่ เขต 1 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 85.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84.5 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านไหล่หิน สพป. ลำปาง เขต 2 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 81.5 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. ลำพูน เขต 1 75 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน