ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 3 92.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยลาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร สพป. พิจิตร เขต 2 85.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป. สุโขทัย เขต 1 85.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 82.8 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 82.8 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. อุทัยธานี เขต 1 81.8 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81.4 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 1 78.2 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก สพป. พะเยา เขต 1 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 76.2 เงิน 13  
14 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 76.2 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านเทพนคร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 76 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75.8 เงิน 17  
18 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 71.6 เงิน 18  
19 โรงเรียนแม่มอกวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 70.8 เงิน 19  
20 โรงเรียนไชยะวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดหนองมะกอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 67.8 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนสบพลึง สพป. ลำปาง เขต 1 62.6 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 1 60 ทองแดง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน