ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. ลำพูน เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าไม้ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 78 เงิน 4  
6 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 78 เงิน 4  
7 โรงเรียนแสนทองวิทยา สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 4  
8 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. อุทัยธานี เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองเตย สพป. พิษณุโลก เขต 1 76 เงิน 9  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สพป. ตาก เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง สพป. พะเยา เขต 2 35 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านค่า สพป. พะเยา เขต 1 35 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 35 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 34 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 34 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 34 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม สพป. พิษณุโลก เขต 2 34 เข้าร่วม 16  
20 โรงเรียนบ้านผาเวียง สพป. สุโขทัย เขต 2 32 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา สพป. น่าน เขต 1 32 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนวัดหนองปลิง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 32 เข้าร่วม 20  
23 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 31 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 31 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนบ้านดอนชัย สพป. แพร่ เขต 1 30 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านฝาย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 30 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" สพป. สุโขทัย เขต 1 30 เข้าร่วม 25  
28 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 30 เข้าร่วม 25  
29 โรงเรียนสระงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 30 เข้าร่วม 25  
30 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 30 เข้าร่วม 25  
31 โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล สพป. เชียงราย เขต 3 29 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านมอเจริญ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 28 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 28 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 27 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 26 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 26 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 25 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน สพป. อุทัยธานี เขต 1 24 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. ตาก เขต 1 23 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 23 เข้าร่วม 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน