ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป. น่าน เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ สพป. แพร่ เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) สพป. พะเยา เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 75.75 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป. แพร่ เขต 1 75.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 74.5 เงิน 10  
11 โรงเรียนเอกทวีวิทย์ สพป. เชียงราย เขต 3 73.75 เงิน 11  
12 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 73.5 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 28.5 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดคูยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 28.25 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” สพป. พิจิตร เขต 2 28 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 27.5 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 27.25 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย สพป. สุโขทัย เขต 1 26.5 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ สพป. อุทัยธานี เขต 2 26.5 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง สพป. สุโขทัย เขต 2 26 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 26 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 25.75 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนจิรพิทยา สพป. ลำพูน เขต 2 24.5 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 24.5 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนภัทรวิทยา สพป. ตาก เขต 2 24.25 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 24.25 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 24.25 เข้าร่วม 25  
28 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 23.5 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านแม่กิ้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 23.5 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ สพป. พะเยา เขต 1 22.75 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 22.25 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านน้ำยาว สพป. น่าน เขต 2 22 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 21.75 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 21.5 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 21.25 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 21.25 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 20 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านวังยางราษฎร์สามัคคี สพป. พิษณุโลก เขต 2 19.5 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านห้วยโผ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 17.5 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 17 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 17 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 16.25 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 15.5 เข้าร่วม 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน