ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป. พะเยา เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ สพป. น่าน เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 4 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเพชรมงคล สพป. กำแพงเพชร เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป. แพร่ เขต 2 79 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านปลักแรด สพป. พิษณุโลก เขต 1 79 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า สพป. เชียงใหม่ เขต 4 79 เงิน 8  
12 โรงเรียนบ้านศิลา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77 เงิน 13  
15 โรงเรียนศาลาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 77 เงิน 13  
16 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" สพป. สุโขทัย เขต 1 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา สพป. ตาก เขต 2 73 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านลำพยนต์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านทาป่าสัก สพป. ลำพูน เขต 1 71 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 71 เงิน 19  
22 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สพป. พะเยา เขต 1 71 เงิน 19  
23 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 69 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 69 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 69 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนบ้านห้วยคอม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 68 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านดอนชัย สพป. แพร่ เขต 1 66 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 66 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 66 ทองแดง 29  
33 โรงเรียนบ้านแม่หว่าง สพป. ลำพูน เขต 2 66 ทองแดง 29  
34 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ สพป. อุทัยธานี เขต 2 65 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 63 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู สพป. เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ สพป. ลำปาง เขต 1 63 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 63 ทองแดง 36  
40 โรงเรียนบ้านดงคู่ สพป. สุโขทัย เขต 2 62 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 61 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านวังเกษตร สพป. อุทัยธานี เขต 1 60 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 2 60 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนวัดพร้าว สพป. พิจิตร เขต 2 60 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน