ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 88.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวเมือง สพป. แพร่ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี สพป. ลำปาง เขต 2 80.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งหก สพป. ลำปาง เขต 1 76.8 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดปรักรัก สพป. สุโขทัย เขต 1 76.2 เงิน 6  
7 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร สพป. พิจิตร เขต 2 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนแม่คือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 68.2 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 67.6 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโป่งรู สพป. ลำพูน เขต 1 67.1 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านยาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านน้ำพาง สพป. น่าน เขต 1 66.8 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดคุ้งวารี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน สพป. พิษณุโลก เขต 1 65.4 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 สพป. ตาก เขต 1 64.8 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม สพป. เชียงราย เขต 2 62.8 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย สพป. ลำพูน เขต 2 61.67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านวังกอง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 60.8 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 60.2 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. พะเยา เขต 2 59.6 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านเทพนคร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 57.6 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 2 51.2 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านพร้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 47.2 เข้าร่วม 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน