เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
แจ้งหัวข้อการแข่งขัน
ผู้ประสานงานแต่ละเครือข่าย
แผนผังการแข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
22 ส.ค. 2557
5 ก.ย. 2557
13 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขอแจ้งข่าวและประชาสัมพันธ์ให้ทุกโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันในระดับภาคและระดับชาติ ปีนี้บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันต้องติดรูปนักเรียนทุกคนทุกรายการ จึงขอแจ้งให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้อัพรูปนักเรียนเข้าในระบบ ให้เพิ่มรูปภาพนักเรียนในช่วงเปิดระบบการแก้ไขและเปลี่ยนตัว ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป และสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่ 3-12 ธันวาคม 2557 เว็บไซต์ http://north64.sillapa.net/sp-center/

 
 

หากมีรายชื่อตกหล่น  ต้องการเพิ่ม/แก้ไข  ให้ทำการแจ้งชื่อ-สกุล ที่ถูกต้อง
แจ้งมาที่ มาที่ email : nattapong_com@hotmail.com 

 
 

ปฏิทินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคเหนือ

วันเวลา สถานที่แข่งขัน << คลิก UPDATE 30-09-2557 

โอนข้อมูลให้ระดับภาค  วันที่ 15 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2557
ร.ร. ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนตัว นักเรียน ครู วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ระดับภาค วันที่ 12 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
แข่งขันในระดับภาค วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557

ดูรายละเอียดประชาสัมพันธ์ทาง Facebook ที่ << คลิก >> หรือ

เว็บไซต์จัดการแข่งขันระดับภาคเหนือ สพป. http://north64.sillapa.net/sp-center/

แจ้งตัวแทนแต่ละโรงเรียน ในกรณีที่ชื่อ สกุล ผิดพลาด มีเปลี่ยนตัว

หรือเพิ่มเติม ครูผู้สอน ให้แจ้งมาทางอีเมล nattapong_com@hotmail.com

เพื่อทำการแก้ไข ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 เท่านั้น

 
   
 
ประชาสัมพันธ์ถึงคณะกรรมการและผู้เข้าแข่งขัน ผู้ควบคุมทีมการแข่นขันเครื่องบินเล็กเครื่องบินพลังยางและเครื่องร่อน ในวันเสาร์ที่๑๓  กันยายน ๒๕๕๗  คณะกรรมการได้รับการประสานจากท่าน ผอ.ดวงฤทธิ์  เกติมา ผู้ประสานงานว่าขอเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ไปเป็น โรงเรียนหอพระ อำเภอเมืองเชียงใหม่ส่วนวันเวลาคงเดิมจึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

แจ้งโรงเรียนที่เข้าแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
ระดับ ชั้น ป.4-6 ทั้ง 2 ประเภท ส่งรูปเล่มโครงงาน ก่อนเวลา 14.00 น. ของ วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 ที่ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง อ.สันกำแพง (อ.กฤษณี นาคะเปรมินทร์) หรือ โรงเรียนพุทธิโศภน อ.เมือง (อ.จันทร์ศรี เมืองแก้ว)
อ.กฤษณี (089-9518764)
อ.จันทร์ศรี (089-5542592)

หัวข้อการแข่งขันประเภทต่างๆ
Impromptu speech ระดับ ป.1-ป.3
- My daily eating habit.
- I love my school because..........
- The way I look after myself to be healthy.

Impromptu speech ระดับ ป.4-ป.6

- My family is very warm because...........
- I love my school because..........
- The ways I look after myself to be healthy.

แจ้งหัวข้อการแข่งขันคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ Presentation ป.4-6

หัวข้อเรื่อง "พ่อหลวงของเรา"

แจ้งหัวข้อการแข่งขัน Ebook << คลิกดาวน์โหลด
Update 11-9-57 , 10.30 น.

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 Update 10-9-57 , 21.00 น.
(หมายเหตุ จับฉลากวันแข่งขัน)
1. อาเซียน
2. แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
3. ความสามัคคี
4. เศรษฐกิจพอเพียง

หัวข้อการแข่งขัน  (หมายเหตุ จับฉลากวันแข่งขัน)
ศิลปะ ทัศนศิลป์ วาดภาพระบายสี ป.1-3

1.    เศรษฐกิจพอเพียง
2.    ลดโลกร้อน
3.    อาเซียน
4.    ประเพณีวัฒนธรรม
5.    ยาเสพติด
ศิลปะ ทัศนศิลป์ วาดภาพระบายสี ป.4-6
1.    การละเล่นเด็กไทย
2.    เศรษฐกิจก้าวไกลร่วมใจอาเซียน
3.    สร้างสรรค์โลกสวยด้วยมือเรา
4.    เด็กไทยใส่ใจความพอเพียง
5.    เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด
ศิลปะ ทัศนศิลป์  ประติมากรรม  ป.1-3 , ป.4-6
1.    เศรษฐกิจพอเพียง
2.    อาเซียน
3.    ประเพณี/วัฒนธรรม
4.    โรงเรียนของฉัน
5.    การละเล่นไทย
ศิลปะ ทัศนศิลป์  ศิลป์สร้างสรรค์  ป.1-3 , ป.4-6
1.    อาเซียน
2.    วัฒนธรรมประเพณีไทย
3.    โลกร้อน
4.    เศรษฐกิจพอเพียง
5.    ยาเสพติด
ศิลปะ ทัศนศิลป์  การสร้างสรรค์ด้วยภาพปะติด  ป.1-3, ป.4-6
1.    สวนสัตว์
2.    ลดโลกร้อน
3.    อาเซียน
4.    ประเพณีวัฒนธรรม
5.    เศรษฐกิจพอเพียง
ปฐมวัย  ฉีก ตัด ปะ
1.    เศรษฐกิจพอเพียง
2.    ธรรมชาติ สวยงาม
3.    ชุมชนน่าอยู่
4.    โรงเรียนแสนสุข
5.    เรารักอาเซียน
ปฐมวัย การปั้น ดินน้ำมัน
1.    สัตว์สวย ป่างาม
2.    โรงเรียนของเรา
3.    ชุมชนน่าอยู่
4.    อาหารดีมีประโยชน์
5.    เครื่องเล่นแสนสนุก
ปฐมวัย การวาดภาพ ระบายสี
1.    ชุมชนของเรา
2.    ธรรมชาติแสนสวย
3.    เศรษฐกิจพอเพียง
4.    ครอบครัวของฉัน
5.    ไปเที่ยวสวนสัตว์

update 10/9/57 เวลา 19.30 น.
 
 
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 (ระดับประถม)
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วันที่ 13 กันยายน 2557

ตรวจสอบข้อมูลสถานที่แข่งขัน วันเวลาในการแข่งขัน 
สรุปรายการแข่งขันทั้งหมด   แผนผังโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน < คลิกดาวน์โหลด


** ในกรณีเปลี่ยนตัว นักเรียน ครู หรือที่ชื่อ-สกุล ผิดพลาด **
ให้แจ้งผู้ดูแลแต่ละเครือข่ายเพื่อทำการแก้ไขได้เลยนะครับ หมดเขต 5/9/57
หรือแก้ไขรายชื่อในเอกสารเปลี่ยนตัว DOC.5 ในห้องแข่งขันได้เลยครับ

1. เครือข่าย อ.แม่ออน น.ส.นริศรา ขันอินทร์ 087-1889536

2. เครือข่าย อ.สันกำแพง นายภาณุวัฒน์ กีฬาแปง 084-3700529

3. เครือข่าย อ.ดอยสะเก็ด นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง 083-1547465

4. เครือข่าย อ.เมือง น.ส.ปิยะภา วรรณสมพร 081-8829561


5. เครือข่าย เอกชน 
นายจรัญ  ไชยศักดิ์ 081-7468845

การพิมพ์บัตรประจำตัว สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย. เป็นต้นไป

คู่มือการพิมพ์บัตรประจำตัว  คู่มือสำหรับโรงเรียน [PDF]

 
 
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม (เรียนร่วม) ณ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

วันที่ 5 กันยายน 2557


 
 
แบบส่งรายชื่อคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม‏ 
สำหรับผู้ประสานงานแต่ละเครือข่าย

คลิก < เพื่อดาวน์โหลด
 
  การเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล เปลี่ยนตัวและการพิมพ์บัตรประจำตัว ตอนนี้ระบบได้เปิดให้ท่านสามารถแก้ไข รายชื่อ+เปลี่ยนแปลงข้อมูล ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 รายละเอียดทาง E-Paperless ของทุกโรงเรียน  
  ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (ขยายโอกาส)
เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ (ขยายโอกาส)

วันที่ 29 ก.ค. - 3 ส.ค. 57 เปิดให้ทุกโรงเรียน ลงทะเบียนรายการแข่งขัน

4-5 ส.ค. แต่งตั้งคณะกรรมการ สรุปรายการแข่งขัน

6 ส.ค. ประชุมกรรมการ การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ (ขยายโอกาส) ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก

วันที่ 22 สิงหาคม 2557 แข่งขัน ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด

โดยรหัสการลงทะเบียนจะแจ้งให้ทุกโรงเรียนทาง E-paperless

 
 
เชิญกรรมการตามประกาศ สพป.ชม.เขต 1 ประชุม วันที่ 10 กันยายน 2557
ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากร สปจ.เดิม

ภาคเช้า 08.30-11.30 ได้แก่  ภาษาไทย ต่างประเทศ สังคมศึกษา ศิลปะ และปฐมวัย
ภาคบ่าย 12.30-16.00 ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขพละ การงาน เทคโนโลยี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 
  ชี้แจงเรื่องการลงทะเบียนกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ Cross word, A math, คำคม, ซูโดกุ ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนให้แล้ว ระบบจะโอนไประดับประเทศให้เอง ไม่ต้องนำนักเรียนมาแข่งขัน ขอบคุณครับ  
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net

แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดแพร่ วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558

วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 115
จำนวนทีม 1,084
จำนวนนักเรียน 2,500
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,428
จำนวนกรรมการ 741
ครู+นักเรียน 3,928
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,669
ประกาศผลแล้ว 216/216 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 37
เมื่อวาน 44
สัปดาห์นี้ 454
สัปดาห์ที่แล้ว 786
เดือนนี้ 1,113
เดือนที่แล้ว 1,498
ปีนี้ 13,397
ทั้งหมด 174,418