หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cnx1

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

 

010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.  010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 2.  051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
3.  062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 4.  071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
5.  070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 6.  092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
7.  102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 8.  103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
9.  708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 10. 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11. 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 12. 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13. 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 14. 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
15. 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 16. 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17. 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 18. 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง email : nattapong_com@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]