หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชลประทานผาแตก 67 36 65.45% 8 14.55% 3 5.45% 8 14.55% 55
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 39 33 97.06% 0 0% 1 2.94% 0 0% 34
3 โรงเรียนบ้านสันกำแพง 47 28 65.12% 8 18.6% 1 2.33% 6 13.95% 43
4 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 49 22 55% 9 22.5% 5 12.5% 4 10% 40
5 โรงเรียนวัดดอนจั่น 38 18 48.65% 11 29.73% 5 13.51% 3 8.11% 37
6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 42 15 42.86% 10 28.57% 3 8.57% 7 20% 35
7 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 31 15 48.39% 8 25.81% 6 19.35% 2 6.45% 31
8 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 31 15 53.57% 6 21.43% 4 14.29% 3 10.71% 28
9 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 17 14 82.35% 0 0% 2 11.76% 1 5.88% 17
10 โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 23 12 52.17% 3 13.04% 6 26.09% 2 8.7% 23
11 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 20 12 75% 3 18.75% 0 0% 1 6.25% 16
12 โรงเรียนบ้านดอนปิน 33 11 37.93% 11 37.93% 3 10.34% 4 13.79% 29
13 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 37 11 34.38% 9 28.13% 9 28.13% 3 9.38% 32
14 โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 24 11 47.83% 6 26.09% 1 4.35% 5 21.74% 23
15 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 29 11 42.31% 5 19.23% 6 23.08% 4 15.38% 26
16 โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 18 11 64.71% 2 11.76% 1 5.88% 3 17.65% 17
17 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 14 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
18 โรงเรียนแม่คือวิทยา 35 10 33.33% 9 30% 8 26.67% 3 10% 30
19 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 28 10 40% 7 28% 5 20% 3 12% 25
20 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 26 10 45.45% 5 22.73% 4 18.18% 3 13.64% 22
21 โรงเรียนทาเหนือวิทยา 22 9 45% 5 25% 1 5% 5 25% 20
22 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 21 9 47.37% 5 26.32% 1 5.26% 4 21.05% 19
23 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 10 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
24 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 18 8 50% 5 31.25% 2 12.5% 1 6.25% 16
25 โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 13 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
26 โรงเรียนพุทธิโศภน 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
27 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 11 8 72.73% 0 0% 1 9.09% 2 18.18% 11
28 โรงเรียนวัดห้วยทราย 23 7 35% 7 35% 3 15% 3 15% 20
29 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 13 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 13
30 โรงเรียนท่าศาลา 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
31 โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
32 โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
33 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
34 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 11 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
35 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 11 5 45.45% 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 11
36 โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 11 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
37 โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 9 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
38 โรงเรียนวัดดอนชัย 9 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
39 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
40 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
41 โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
42 โรงเรียนวัดขะจาว 8 4 50% 0 0% 2 25% 2 25% 8
43 โรงเรียนบ้านแม่หวาน 12 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
44 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
45 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
46 โรงเรียนวิชัยวิทยา 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
47 โรงเรียนวชิรวิทย์ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
48 โรงเรียนวัดสวนดอก 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
49 โรงเรียนศรีเนห์รู 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
50 โรงเรียนบ้านม่วงโตน 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
51 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
52 โรงเรียนบ้านออนหลวย 7 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนวัดเปาสามขา 8 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
54 โรงเรียนวัดล้านตอง 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
55 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
56 โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
57 โรงเรียนวัดร้องอ้อ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
58 โรงเรียนบ้านออนกลาง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
59 โรงเรียนบ้านแม่จ้อง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
60 โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
61 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
62 โรงเรียนจิตราวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
63 โรงเรียนวัดทรายมูล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
64 โรงเรียนวัดเมืองสาตร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
65 โรงเรียนวัดเสาหิน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
66 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
67 โรงเรียนบ้านบวกค้าง 16 1 8.33% 3 25% 3 25% 5 41.67% 12
68 โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
73 โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนวัดสันโค้ง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนบ้านปางแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนบ้านป่าขุย 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนวัดป่าตาล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนวัดป่าตัน 5 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านป่าป้อง 8 0 0% 2 25% 1 12.5% 5 62.5% 8
86 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
87 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 6 0 0% 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 6
88 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนวัดบ้านโห้ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนวัดร้องวัวแดง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
93 โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
94 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง email : nattapong_com@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]