สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชลประทานผาแตก 36 8 3 8 47
2 อนุบาลเชียงใหม่ 33 0 1 0 34
3 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 22 9 5 4 36
4 บ้านสันกำแพง 18 7 0 6 25
5 วัดดอนจั่น 17 11 5 3 33
6 บ้านหนองโค้ง 15 8 6 2 29
7 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย 15 6 4 3 25
8 บ้านร้องขี้เหล็ก 14 0 2 1 16
9 ชุมชนวัดท่าเดื่อ 12 10 3 7 25
10 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 12 3 0 0 15
11 บ้านดอนปิน 11 11 3 4 25
12 ดาราวิทยาลัย 11 2 1 0 14
13 วัดห้วยแก้ว 10 7 5 3 22
14 บ้านป่าเสร้า 10 5 4 3 19
15 แม่โป่งประชาสามัคคี 10 3 4 2 17
16 ทาเหนือวิทยา 9 5 1 5 15
17 บ้านโป่งน้อย 9 5 1 4 15
18 แม่คือวิทยา 8 9 6 2 23
19 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 8 5 2 1 15
20 เทพเสด็จวิทยา 8 5 1 4 14
21 พุทธิโศภน 8 1 0 0 9
22 วัดช่างเคี่ยน 7 9 9 3 25
23 วัดห้วยทราย 7 7 3 3 17
24 บ้านป่าไม้แดง 7 4 6 4 17
25 บ้านแม่ปูคา 7 2 2 2 11
26 วัดสันกลางเหนือ 6 1 0 0 7
27 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 6 1 0 0 7
28 สังวาลย์วิทยา 6 0 0 1 6
29 เชียงใหม่คริสเตียน 5 4 1 0 10
30 วัดวังสิงห์คำ 5 2 0 1 7
31 วัดดอนชัย 5 1 0 0 6
32 เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 5 0 1 1 6
33 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 4 1 1 2 6
34 บ้านตลาดขี้เหล็ก 4 1 0 1 5
35 วัดข่วงสิงห์ 4 0 0 0 4
36 บ้านแม่หวาน 3 4 1 2 8
37 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 3 3 1 2 7
38 วิชัยวิทยา 3 1 2 0 6
39 วชิรวิทย์ 3 1 0 0 4
40 วัดบ้านน้อย 3 0 0 0 3
41 ท่าศาลา 3 0 0 0 3
42 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 3 0 0 0 3
43 บ้านม่วงโตน 3 0 0 0 3
44 บ้านออนหลวย 2 4 0 0 6
45 บ้านแม่ฮ้อยเงิน 2 3 1 2 6
46 วัดเปาสามขา 2 3 0 2 5
47 บ้านป่าเหมือด 2 2 1 0 5
48 วัดล้านตอง 2 1 1 2 4
49 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 2 1 1 1 4
50 บ้านลวงเหนือ 2 1 0 0 3
51 วัดสวนดอก 2 0 0 0 2
52 บ้านแม่จ้อง 2 0 0 0 2
53 วัดป่าข่อยใต้ 2 0 0 0 2
54 วัดเมืองสาตร 2 0 0 0 2
55 อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 2 0 0 0 2
56 วัดทรายมูล 2 0 0 0 2
57 คำเที่ยงอนุสสรณ์ 2 0 0 0 2
58 จิตราวิทยา 2 0 0 0 2
59 ขาลสุวรรณอนุสรณ์ 2 0 0 0 2
60 บ้านออนกลาง 2 0 0 0 2
61 บ้านบวกค้าง 1 3 3 5 7
62 บ้านป่างิ้ว 1 1 0 0 2
63 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 1 0 0 2
64 สวนเด็กสันกำแพง 1 1 0 0 2
65 บ้านปางแดง 1 0 0 0 1
66 บ้านห้วยทราย 1 0 0 0 1
67 บ้านเชิงดอยสุเทพ 1 0 0 0 1
68 มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 1 0 0 0 1
69 วัดป่าตาล 1 0 0 0 1
70 วัดร้องอ้อ 1 0 0 0 1
71 วัดเจ็ดยอด 1 0 0 0 1
72 ศิริมังคลาจารย์ 1 0 0 0 1
73 บ้านท่าหลุกสันทราย 1 0 0 0 1
74 บ้านแม่เหียะสามัคคี 1 0 0 0 1
75 วัดขะจาว 1 0 0 0 1
76 วัดสันโค้ง 1 0 0 0 1
77 เทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 0 0 0 1
78 เทศบาลวัดพวกช้าง 1 0 0 0 1
79 บ้านป่าขุย 1 0 0 0 1
80 วัดหนองป่าครั่ง 1 0 0 0 1
81 พิมานเด็กเชียงใหม่ 1 0 0 0 1
82 บ้านป่าป้อง 0 2 1 5 3
83 โป่งน้ำร้อนวิทยา 0 2 1 1 3
84 ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 0 1 0 0 1
85 วัดบ้านโห้ง 0 1 0 0 1
86 วัดร้องวัวแดง 0 1 0 0 1
87 วัดสันมะฮกฟ้า 0 1 0 0 1
88 บริรักศึกษาเชียงใหม่ 0 0 1 1 1
89 วัดป่าตัน 0 0 1 0 1
90 บ้านบ่อหิน 0 0 0 1 0
91 บ้านสันต้นม่วงเหนือ 0 0 0 1 0
รวม 453 191 95 105 844