สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชลประทานผาแตก 20 14 7 41 36 8 3 8 47
2 อนุบาลเชียงใหม่ 17 13 2 32 33 0 1 0 34
3 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย 11 3 2 16 15 6 4 3 25
4 บ้านหนองโค้ง 7 5 7 19 15 8 6 2 29
5 บ้านร้องขี้เหล็ก 7 4 2 13 14 0 2 1 16
6 พุทธิโศภน 7 2 0 9 8 1 0 0 9
7 แม่โป่งประชาสามัคคี 7 1 3 11 10 3 4 2 17
8 วัดดอนจั่น 6 8 6 20 17 11 5 3 33
9 บ้านป่าเสร้า 6 7 0 13 10 5 4 3 19
10 ชุมชนวัดท่าเดื่อ 6 5 2 13 12 10 3 7 25
11 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 5 9 9 23 22 9 5 4 36
12 วัดช่างเคี่ยน 5 3 4 12 7 9 9 3 25
13 บ้านสันกำแพง 4 7 14 25 18 7 0 6 25
14 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 4 5 3 12 12 3 0 0 15
15 บ้านแม่ปูคา 4 2 1 7 7 2 2 2 11
16 ทาเหนือวิทยา 4 1 2 7 9 5 1 5 15
17 บ้านโป่งน้อย 3 4 1 8 9 5 1 4 15
18 วัดสันกลางเหนือ 3 1 2 6 6 1 0 0 7
19 วัดข่วงสิงห์ 3 1 0 4 4 0 0 0 4
20 วัดห้วยทราย 3 0 2 5 7 7 3 3 17
21 สังวาลย์วิทยา 3 0 0 3 6 0 0 1 6
22 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 3 0 0 3 3 3 1 2 7
23 วัดบ้านน้อย 3 0 0 3 3 0 0 0 3
24 แม่คือวิทยา 2 4 4 10 8 9 6 2 23
25 ดาราวิทยาลัย 2 4 2 8 11 2 1 0 14
26 วัดวังสิงห์คำ 2 1 3 6 5 2 0 1 7
27 วิชัยวิทยา 2 1 1 4 3 1 2 0 6
28 บ้านป่าเหมือด 2 0 0 2 2 2 1 0 5
29 วัดสวนดอก 2 0 0 2 2 0 0 0 2
30 บ้านดอนปิน 1 6 4 11 11 11 3 4 25
31 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 1 4 2 7 6 1 0 0 7
32 เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 2 2 5 5 0 1 1 6
33 บ้านตลาดขี้เหล็ก 1 2 1 4 4 1 0 1 5
34 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 2 0 3 4 1 1 2 6
35 วัดห้วยแก้ว 1 1 5 7 10 7 5 3 22
36 บ้านป่าไม้แดง 1 1 3 5 7 4 6 4 17
37 ท่าศาลา 1 1 1 3 3 0 0 0 3
38 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 1 1 3 2 1 1 1 4
39 บ้านแม่จ้อง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
40 วัดป่าข่อยใต้ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
41 วัดเมืองสาตร 1 1 0 2 2 0 0 0 2
42 วัดล้านตอง 1 0 1 2 2 1 1 2 4
43 บ้านป่างิ้ว 1 0 1 2 1 1 0 0 2
44 อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
45 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
46 สวนเด็กสันกำแพง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
47 บ้านปางแดง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 บ้านห้วยทราย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 บ้านเชิงดอยสุเทพ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 วัดป่าตาล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 วัดร้องอ้อ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 วัดเจ็ดยอด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 ศิริมังคลาจารย์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 0 3 6 9 8 5 2 1 15
56 เทพเสด็จวิทยา 0 3 6 9 8 5 1 4 14
57 บ้านลวงเหนือ 0 2 1 3 2 1 0 0 3
58 เชียงใหม่คริสเตียน 0 1 3 4 5 4 1 0 10
59 บ้านแม่หวาน 0 1 2 3 3 4 1 2 8
60 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 0 1 2 3 3 0 0 0 3
61 บ้านบวกค้าง 0 1 2 3 1 3 3 5 7
62 บ้านม่วงโตน 0 1 1 2 3 0 0 0 3
63 วัดทรายมูล 0 1 1 2 2 0 0 0 2
64 คำเที่ยงอนุสสรณ์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
65 จิตราวิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
66 บ้านท่าหลุกสันทราย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านแม่เหียะสามัคคี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
68 วัดขะจาว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
69 วัดสันโค้ง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
70 เทศบาลวัดท่าสะต๋อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
71 เทศบาลวัดพวกช้าง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
72 ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 0 1 0 1 0 1 0 0 1
73 วชิรวิทย์ 0 0 2 2 3 1 0 0 4
74 บ้านออนหลวย 0 0 2 2 2 4 0 0 6
75 บ้านแม่ฮ้อยเงิน 0 0 2 2 2 3 1 2 6
76 วัดดอนชัย 0 0 1 1 5 1 0 0 6
77 วัดเปาสามขา 0 0 1 1 2 3 0 2 5
78 ขาลสุวรรณอนุสรณ์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
79 บ้านป่าขุย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
80 วัดหนองป่าครั่ง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
81 บ้านออนกลาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
82 พิมานเด็กเชียงใหม่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
83 บ้านป่าป้อง 0 0 0 0 0 2 1 5 3
84 โป่งน้ำร้อนวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
85 วัดบ้านโห้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
86 วัดร้องวัวแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
87 วัดสันมะฮกฟ้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
88 บริรักศึกษาเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
89 วัดป่าตัน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90 บ้านบ่อหิน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
91 บ้านสันต้นม่วงเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 178 151 135 464 453 191 95 105 739