สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชลประทานผาแตก 20 14 7 41 36 8 3 8 47
2 อนุบาลเชียงใหม่ 17 13 2 32 33 0 1 0 34
3 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย 11 3 2 16 15 6 4 3 25
4 บ้านสันกำแพง 9 8 15 32 28 8 1 6 37
5 ชุมชนวัดท่าเดื่อ 9 5 2 16 15 10 3 7 28
6 แม่โป่งประชาสามัคคี 8 2 4 14 12 3 6 2 21
7 วัดดอนจั่น 7 8 6 21 18 11 5 3 34
8 บ้านหนองโค้ง 7 5 7 19 15 8 6 2 29
9 วัดช่างเคี่ยน 7 4 4 15 11 9 9 3 29
10 บ้านร้องขี้เหล็ก 7 4 2 13 14 0 2 1 16
11 พุทธิโศภน 7 2 0 9 8 1 0 0 9
12 วัดข่วงสิงห์ 7 1 0 8 8 0 1 2 9
13 บ้านป่าเสร้า 6 7 0 13 10 5 4 3 19
14 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 5 9 9 23 22 9 5 4 36
15 วัดเจ็ดยอด 5 1 1 7 5 3 3 0 11
16 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 4 5 3 12 12 3 0 1 15
17 วัดป่าข่อยใต้ 4 2 3 9 9 0 1 0 10
18 บ้านแม่ปูคา 4 2 1 7 7 2 2 2 11
19 ทาเหนือวิทยา 4 1 2 7 9 5 1 5 15
20 แม่คือวิทยา 3 4 4 11 10 9 8 3 27
21 บ้านโป่งน้อย 3 4 1 8 9 5 1 4 15
22 เทพเสด็จวิทยา 3 3 6 12 11 6 1 5 18
23 วัดสันกลางเหนือ 3 1 2 6 6 1 0 0 7
24 วัดห้วยทราย 3 0 2 5 7 7 3 3 17
25 สังวาลย์วิทยา 3 0 0 3 6 0 0 1 6
26 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 3 0 0 3 3 3 1 2 7
27 วัดบ้านน้อย 3 0 0 3 3 0 0 0 3
28 ดาราวิทยาลัย 2 4 2 8 11 2 1 0 14
29 ท่าศาลา 2 3 1 6 7 1 1 1 9
30 บ้านป่าไม้แดง 2 2 4 8 11 5 6 4 22
31 วัดวังสิงห์คำ 2 1 3 6 5 2 0 1 7
32 บ้านแม่ฮ้อยเงิน 2 1 2 5 5 3 1 2 9
33 วิชัยวิทยา 2 1 1 4 3 1 2 0 6
34 บ้านป่าเหมือด 2 1 0 3 3 2 1 0 6
35 ศรีเนห์รู 2 1 0 3 3 0 0 1 3
36 วัดสวนดอก 2 0 0 2 3 0 0 2 3
37 วัดร้องอ้อ 2 0 0 2 2 0 1 0 3
38 วัดเสาหิน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
39 บ้านดอนปิน 1 6 4 11 11 11 3 4 25
40 บ้านตลาดขี้เหล็ก 1 6 1 8 8 1 1 1 10
41 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 1 4 2 7 6 1 0 0 7
42 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 1 3 7 11 11 2 1 3 14
43 เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 2 2 5 5 0 1 1 6
44 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 2 0 3 4 1 1 2 6
45 วัดห้วยแก้ว 1 1 5 7 10 7 5 3 22
46 วัดขะจาว 1 1 2 4 4 0 2 2 6
47 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 1 1 3 2 1 1 1 4
48 บ้านแม่จ้อง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
49 วัดเมืองสาตร 1 1 0 2 2 0 0 0 2
50 วัดล้านตอง 1 0 1 2 2 1 1 2 4
51 บ้านป่างิ้ว 1 0 1 2 1 1 0 0 2
52 อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
53 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
54 สวนเด็กสันกำแพง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
55 ศิริมังคลาจารย์ 1 0 0 1 1 0 1 1 2
56 บ้านปางแดง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านห้วยทราย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านเชิงดอยสุเทพ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 วัดป่าตาล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 0 3 6 9 8 5 2 1 15
62 บ้านท่าหลุกสันทราย 0 3 0 3 4 1 1 0 6
63 บ้านลวงเหนือ 0 2 1 3 2 1 0 0 3
64 เชียงใหม่คริสเตียน 0 1 3 4 5 4 1 0 10
65 บ้านแม่หวาน 0 1 2 3 3 4 1 2 8
66 บ้านบวกค้าง 0 1 2 3 1 3 3 5 7
67 บ้านม่วงโตน 0 1 1 2 3 0 0 0 3
68 วัดทรายมูล 0 1 1 2 2 0 0 0 2
69 วัดป่าตัน 0 1 1 2 0 2 3 0 5
70 คำเที่ยงอนุสสรณ์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
71 จิตราวิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
72 วัดสันโค้ง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านแม่เหียะสามัคคี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
74 เทศบาลวัดท่าสะต๋อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
75 เทศบาลวัดพวกช้าง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
76 ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 0 1 0 1 0 1 0 0 1
77 วชิรวิทย์ 0 0 2 2 3 1 0 0 4
78 บ้านออนหลวย 0 0 2 2 2 4 0 0 6
79 วัดดอนชัย 0 0 1 1 5 1 0 0 6
80 วัดเปาสามขา 0 0 1 1 2 3 0 2 5
81 ขาลสุวรรณอนุสรณ์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
82 วัดหนองป่าครั่ง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
83 บ้านป่าขุย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
84 บ้านบ่อหิน 0 0 1 1 0 1 4 1 5
85 บ้านออนกลาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
86 พิมานเด็กเชียงใหม่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
87 บ้านป่าป้อง 0 0 0 0 0 2 1 5 3
88 โป่งน้ำร้อนวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
89 วัดบ้านโห้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
90 วัดร้องวัวแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
91 วัดสันมะฮกฟ้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
92 บริรักศึกษาเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
93 บ้านปงป่าเอื้อง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
94 บ้านสันต้นม่วงเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 216 171 151 538 530 205 119 121 854