สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชลประทานผาแตก 36 8 3 8 47
2 อนุบาลเชียงใหม่ 33 0 1 0 34
3 บ้านสันกำแพง 28 8 1 6 37
4 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 22 9 5 4 36
5 วัดดอนจั่น 18 11 5 3 34
6 ชุมชนวัดท่าเดื่อ 15 10 3 7 28
7 บ้านหนองโค้ง 15 8 6 2 29
8 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย 15 6 4 3 25
9 บ้านร้องขี้เหล็ก 14 0 2 1 16
10 แม่โป่งประชาสามัคคี 12 3 6 2 21
11 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 12 3 0 1 15
12 บ้านดอนปิน 11 11 3 4 25
13 วัดช่างเคี่ยน 11 9 9 3 29
14 เทพเสด็จวิทยา 11 6 1 5 18
15 บ้านป่าไม้แดง 11 5 6 4 22
16 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 11 2 1 3 14
17 ดาราวิทยาลัย 11 2 1 0 14
18 แม่คือวิทยา 10 9 8 3 27
19 วัดห้วยแก้ว 10 7 5 3 22
20 บ้านป่าเสร้า 10 5 4 3 19
21 ทาเหนือวิทยา 9 5 1 5 15
22 บ้านโป่งน้อย 9 5 1 4 15
23 วัดป่าข่อยใต้ 9 0 1 0 10
24 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 8 5 2 1 15
25 บ้านตลาดขี้เหล็ก 8 1 1 1 10
26 พุทธิโศภน 8 1 0 0 9
27 วัดข่วงสิงห์ 8 0 1 2 9
28 วัดห้วยทราย 7 7 3 3 17
29 บ้านแม่ปูคา 7 2 2 2 11
30 ท่าศาลา 7 1 1 1 9
31 วัดสันกลางเหนือ 6 1 0 0 7
32 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 6 1 0 0 7
33 สังวาลย์วิทยา 6 0 0 1 6
34 เชียงใหม่คริสเตียน 5 4 1 0 10
35 วัดเจ็ดยอด 5 3 3 0 11
36 บ้านแม่ฮ้อยเงิน 5 3 1 2 9
37 วัดวังสิงห์คำ 5 2 0 1 7
38 วัดดอนชัย 5 1 0 0 6
39 เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 5 0 1 1 6
40 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 4 1 1 2 6
41 บ้านท่าหลุกสันทราย 4 1 1 0 6
42 วัดขะจาว 4 0 2 2 6
43 บ้านแม่หวาน 3 4 1 2 8
44 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 3 3 1 2 7
45 บ้านป่าเหมือด 3 2 1 0 6
46 วิชัยวิทยา 3 1 2 0 6
47 วชิรวิทย์ 3 1 0 0 4
48 วัดสวนดอก 3 0 0 2 3
49 ศรีเนห์รู 3 0 0 1 3
50 วัดบ้านน้อย 3 0 0 0 3
51 บ้านม่วงโตน 3 0 0 0 3
52 บ้านออนหลวย 2 4 0 0 6
53 วัดเปาสามขา 2 3 0 2 5
54 วัดล้านตอง 2 1 1 2 4
55 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 2 1 1 1 4
56 บ้านลวงเหนือ 2 1 0 0 3
57 วัดร้องอ้อ 2 0 1 0 3
58 วัดเสาหิน 2 0 0 0 2
59 บ้านแม่จ้อง 2 0 0 0 2
60 วัดเมืองสาตร 2 0 0 0 2
61 อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 2 0 0 0 2
62 วัดทรายมูล 2 0 0 0 2
63 คำเที่ยงอนุสสรณ์ 2 0 0 0 2
64 จิตราวิทยา 2 0 0 0 2
65 ขาลสุวรรณอนุสรณ์ 2 0 0 0 2
66 บ้านออนกลาง 2 0 0 0 2
67 บ้านบวกค้าง 1 3 3 5 7
68 บ้านป่างิ้ว 1 1 0 0 2
69 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 1 0 0 2
70 สวนเด็กสันกำแพง 1 1 0 0 2
71 วัดหนองป่าครั่ง 1 1 0 0 2
72 ศิริมังคลาจารย์ 1 0 1 1 2
73 บ้านปางแดง 1 0 0 0 1
74 บ้านห้วยทราย 1 0 0 0 1
75 บ้านเชิงดอยสุเทพ 1 0 0 0 1
76 มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 1 0 0 0 1
77 วัดป่าตาล 1 0 0 0 1
78 วัดสันโค้ง 1 0 0 0 1
79 บ้านแม่เหียะสามัคคี 1 0 0 0 1
80 เทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 0 0 0 1
81 เทศบาลวัดพวกช้าง 1 0 0 0 1
82 บ้านป่าขุย 1 0 0 0 1
83 พิมานเด็กเชียงใหม่ 1 0 0 0 1
84 วัดป่าตัน 0 2 3 0 5
85 บ้านป่าป้อง 0 2 1 5 3
86 โป่งน้ำร้อนวิทยา 0 2 1 1 3
87 บ้านบ่อหิน 0 1 4 1 5
88 ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 0 1 0 0 1
89 วัดบ้านโห้ง 0 1 0 0 1
90 วัดร้องวัวแดง 0 1 0 0 1
91 วัดสันมะฮกฟ้า 0 1 0 0 1
92 บริรักศึกษาเชียงใหม่ 0 0 1 1 1
93 บ้านปงป่าเอื้อง 0 0 0 1 0
94 บ้านสันต้นม่วงเหนือ 0 0 0 1 0
รวม 530 205 119 121 854