สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายกนกศักดิ์   อินทชัย
2. เด็กชายณัฐ   ลุงต๊ะ
 
1. นางคนึงนิจ   ทนันชัย