สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรสริน  ลุงส่า
2. เด็กหญิงศศิภา  ลุงวิ
3. เด็กหญิงแสงดาว   นายทุน
 
1. นายทวี  กันธิวงค์
2. นางวลารัตน์   กุลธรวัฒนา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจ๋ามนวล  ลุงกอ
2. เด็กหญิงนวลยง  ลุงนุ
3. เด็กหญิงแสงหลู่  ลุงทอง
 
1. นางพรทิพย์  ไชยองค์การ
2. นางวลารัตน์    กุลธรวัฒนา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมาริสา  จองอิ่ง
2. เด็กหญิงอรสา  จะชา
3. เด็กหญิงอ่อน  ลุงต่า
 
1. นางคนึงนิจ  ทนันชัย
2. นางพรทิพย์   ไชยองค์การ