สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีเนห์รู สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพงศกร   ยั่งยืนสกุล
2. เด็กชายสงกรานต์   ขัดเดชา
3. เด็กชายสุชาติ    แซ่ย่าง
 
1. นายชูศักดิ์   นิลประยูร