สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร   ขุนแพ่งชม
2. เด็กชายพิทักษ์ชัย  ชัยวิจิตต์
3. เด็กชายวรวัตร   ยอดใส
 
1. นางคชาภรณ์   หลานคำ
2. นางสาววิภาวรรณ  สุราช