สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายบุญชาติ  ทองดี
2. เด็กชายศรัณย์  คำมา
3. เด็กชายแสงฟ้า  ลุงตาล
 
1. นางเพียงฤทัย  จิรสินทรัพย์
2. นางสาวจิรวรรณ  นิปุณะ