สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 71.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรัญญาภรณ์   สืบศรีวิชัย
 
1. MissLi   Jinmei