สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ปิยะจันทร์
2. เด็กชายพนัสบดี   อินต๊ะทา
 
1. นางสาวเนาวลักษณ์    ใจแก้ว