สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทรายมูล สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรัชญกร   แสงใส
2. เด็กชายภานุพงษ์   นำทะเล
 
1. นางสำรวย   ไชยสาร
2. นางสาวเพียงตะวัน  ชัยชมภู
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคำนวล  โลลี
2. เด็กชายสายแลง   มั่นคง
3. เด็กชายแสงเมือง   ทิพย์กัญยา
 
1. นางกาบแก้ว   เมืองโสม
2. นางสาวเพียงตะวัน   ชัยชมภู