สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายกมลชัย   เมทาง
2. เด็กชายนราพงศ์   สาทริยารัตน์กุล
3. เด็กชายภูมินันนท์   ศรีตาบุตร
 
1. นายจีระพงษ์   แก้วศรี